101 produkter

101 produkter


Hvit er egentlig ikke en farge, men fravær av farge.  Hvit kan  brukes som et lerret til alle andre farger. Hvis du vil fremheve deler av kroppen kan du bruke hvit.